Koszt usługi serwisowej rozliczany jest na podstawie faktycznie zużytego czasu pracy wg stawki roboczogodziny + koszt dojazdu wg aktualnej stawki Ministra Finansów.

Koszt ewentualnych noclegów związanych z wykonaniem usługi jest refakturowany. Ceny części zamiennych zgodnie z ofertą do akceptacji.
Na wniosek zleceniodawcy przedstawiamy szczegółową kalkulację kosztów naprawy.

Roboczogodzina = 69,00 PLN + 23% VAT
Dojazd 1 km = 1,24 PLN + 23% VAT

Usługi w ramach stałych umów konserwacyjnych ustalamy ryczałtem w umowie.-->

Copyright 2010 by firma. all rights reserved.